Kloka beslut grundas i ett kunnigt beslutsunderlag.

Att vara uppkopplad/ uppdaterad – läsa tidningen/ ar, etc. Å det är så mycket information, som vi formligen översköljs med. Hur klara av att leva i detta flöde. Jag är en kvinna som absolut vill vara informerad, som vill kunna mycket, veta mycket. Helt enkelt vara mitt i livets kunskapsmassa. Uppvuxen i en tid när informationsmassan var mer greppbar – åtminstone i tanken. Idag är det inte möjligt att hålla den illusionen längre, och inte ens med Google och alla de söktjänster tillgängliga hela tiden, så är det möjligt att kunna och veta…

Att vara uppkopplad/ uppdaterad – läsa tidningen/ ar, etc. Å det är så mycket information, som vi formligen översköljs med. Hur klara av att leva i detta flöde. Jag är en kvinna som absolut vill vara informerad, som vill kunna mycket, veta mycket. Helt enkelt vara mitt i livets kunskapsmassa. Uppvuxen i en tid när informationsmassan var mer greppbar – åtminstone i tanken. Idag är det inte möjligt att hålla den illusionen längre, och inte ens med Google och alla de söktjänster tillgängliga hela tiden, så är det möjligt att kunna och veta…

Och ändå så viktigt att vara orienterad. Alla beslut tas ju i någon form av informationsmassa. Vi bedömer situationer och fattar beslut. Så vilken information vi har tillgång till och skapar oss tillgång till är betydelsefull i varenda litet och stort beslut vi fattar dagligen. Mer och mer har det på senare tid slagit mig – vi har verkligen tappat perspektiv i vår kultur. Kunskap och kunnande absolut inte lika åtråvärt som det varit. Malala som var villig att utmana hela samhällsstrukturer för rätten att lära sig, rätten att bli en medskapande kvinna i  samhället. I vår värld verkar inte kusnkap alls vara lika åtråvärt, utan skola, kunskap och bildning…. nja, inte riktigt ”hot”. Så många perspektiv som inte längre finns med i analyserna. Mycket är så individfokuserat när vi försöker förstå vår gemensamma värld och det som sker i den. Strukturfascism är inte ett modernt ord och inte heller vetskapen, att struktur är starkare än individ. 

Och ändå förändringsarbete, som inte tar hänsyn till detta, riskerar att bli rena Sisyfos arbetet. 

Jag kommer ihåg kvantsprånget i tanken, som kom, bland annat när familjeterapi började vinna mark i terapisammanhang. Att istället för att arbeta med t ex något barn i familjen, som var den som visade mest symptom, så började förståelsen växa: Det är en struktur, som sätter dynamiken i familjen. Sedan är frågan vem i familjen som kommer att få vilken roll. Förändringsarbetet blev så mycket mer framgångsrikt, när vi började bearbeta familjestrukturen istället.

På samma sätt när det gäller arbetsplatsdynamik, samhällsorganisationer etc. Struktur är starkare än individ. Strukturen sätts av ledningen av gruppen. Alltså inte bara ledarna. En ledning som kan genomföras av en, flera eller alla. Hur organisera oss tillsammans, hur kommunicera tillsammans så att vi verkligen kan skapa tillsammans, bli klokare tillsammans, och fatta klockare beslut. 

Ja, det är det jag funderade lite över när jag cyklade hem efter pulsträningen i Stadshagen i morse, och bara kände detta skulle jag vilja sätta fokus på. 

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras