Demokrati, valet, invandring, integration…

Det är många, många frågor i luften nu inför slutspurten av valet. Hur vårt lands ledning ser ut är givet betydelsefullt. Inslag i media lyfter fram olika dimensioner som bidrar till den kreativa förvirringen. Vilka parametrar, samhällsfrågor är grundläggande viktiga, vad är i dagsläget viktiga och vad är ren opportunism och inställsamhet gentemot väljarnas mer egoistiska perspektiv. 

Det är många, många frågor i luften nu inför slutspurten av valet. Hur vårt lands ledning ser ut är givet betydelsefullt. Inslag i media lyfter fram olika dimensioner som bidrar till den kreativa förvirringen. Vilka parametrar, samhällsfrågor är grundläggande viktiga, vad är i dagsläget viktiga och vad är ren opportunism och inställsamhet gentemot väljarnas mer egoistiska perspektiv. 

Jag brukar tänka att vi människor som befinner oss i olika livsomständigheter ser olika delar av verkligheten och lever i väldigt olika verkligheter. Om vi skall få en värdig politisk plattform så bör ju detta avspeglas i riksdags-, landstings och kommunalrepresentationerna. Och olika perspektiv behöver tas hänsyn till när politiken utformas. Det är dessutom viktigt att vi talar utifrån den verklighet som är vår – tillsammans blir det en rikare och mer mångfasetterad bild som ger underlaget för politiken.

Så detta med demokrati är ju otroligt starkt. Vi får vara med och utforma spelregler och kan påverka beslut. Genom att delta i både besluten och rösta, och i synnerhet genom att delta i de politiska samtalen. Det är krävande att lyssna in olika partiers, och partiers representanters perspektiv. Många är de som sitter liksom framför TVn och liksom pratar tillbaka till åsikter som sägs, i syfte att döva, att slippa ta en störande infallsvinklar. Vissa delar av verkligheten vill vi många gånger inte skall finnas där. Så det är frestande att blunda i stället. 

Men demokratin begär något mer av oss, för att det skall bli så bra som möjligt. Den begär att vi orienterar oss, att vi orkar sätta oss in i inte bara åsikterna utan också försöker förstå, ur vilka livssituation springer dessa åsikter. 

Jag är angelägen att lyssna in perspektiven och känner demokrati – det är något att djupt respektera. Tack alla som gått före och drivit frågor, öppnat dörrar och begärt att få bli tagna hänsyn till. Jag vill definitivt också bidra i detta samtal. Jag vill tala för en värld, där hjärtat är öppet och där ansvaret är med. Ansvar för att handskas med varandra och våra resurser på sådana sätt som ökar lusten att skapa tillsammans. Där vi vågar tala om viktiga och stundtals svåra frågor för att kunna leva tillsammans. Hur ser den värld ut, som jag, som du vill leva i… mejsla fram bilderna och var i dialog kring dem… så utvecklas vi tillsammans. En man/kvinna – en röst.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras