Vad är familjerådgivning egentligen?

Vad är familjerådgivning?

Jag fick den frågan och försökte ge ett relativt snabbt svar. Att leva tillsammans är en utmaning för de allra flesta. Förälskelse får oss att vilja. Dock när den väl lagt sig, och det börjar bli vardag, så är det helt andra faktorer, som kommer att sättas på prov. Familj och barn ja, det brukar utmana. Prövar vår kapacitet att styra upp vår relation och dess alla förväntningar.

Ens egen självkännedom spelar oss spratt. Jag brukar säga, vi får inte en bättre relation till någon annan än den vi har till oss själva. Så vi sätter gränser, och så många gånger utan att ens förstå det. Det är den andra/es fel. För att kunna förändra något, så är det så viktigt att vi lär känna, hur vi upplever och känner. Att kunna lyssna in, och tolka det som sägs lite mer faktabaserat.

Det gör ont att bli missförstådd och det är svårt, när någon tänker och känner ¨fel¨. Det stämmer inte. Det är orättvist. nej, så är det inte etc. Eller jag vågar inte säga, vad jag verkligen tycker, för då blir han/hon så himla arg, eller då kanske hen lämnar mig, eller etc.

Att klara att vara ärliga utan att anklaga den andre är utmanande, och ändock så viktigt. För varje gång vi sviker oss själva, så händer det saker. Vi förminskar oss lite lite gentemot den vi inte vågar vara ärlig gentemot och i motsvarande mån så laddar vi bilden av den med negativitet. Vi fylls av mer negativa känslor och så dumt för att vi inte vågar, kan, klarar att vara ärliga och öppna.

Inspirerad av segling och sjökort, har jag skapat Relationers sjökort, där många av de vanligaste grunden finns utmärkta. Att skapa en bra relation är så mycket lättare, när vi känner till dem. Detta handlar inte så mycket om lust och vilja som många tror,  utan mycket om kunskap kring relationer.

Vad familjerådgivning kan ge

Att få professionell hjälp för att få en annan förståelse och medvetenhet kring, hur prata med varandra kring svåra frågor och klara att uttrycka oss, utan att anklaga den andre, kan betyda skillnaden mellan att klara att vara kvar i relationen respektive inte. Det betyder mycket. Man får chansen att lära sig mer kring, hur skulle ni kunna hantera olika situationer istället. Hur kunna samtala framgångsrikt med varandra. Att få nya infallsvinklar och ny förståelse för, hur relationen ser ut och kunna hantera den.

Jamen, jag kanske inte vill fortsätta relationen. Jag kanske vill separera. Är familjerådgivning fel då? Absolut inte, utan snarare tvärtom. Det vi förstår och har gått igenom har vi mycket lättare för att respektera och acceptera, om än det är svårt. Medan det som lämnade obesvarade frågor, det sitter kvar och gnager.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras