Att värna demokrati och jämnställhet

Vår bräckliga demokrati…

Demokrati, teknokrati, diktatur, kleptokrati, monarki etc det finns många olika styrelseskick i världen. Varför strävar vi efter att upprätthålla demokratin? För att vi tror att det är det styrelseskick som ger bäst kreativitet och är effektivast. Det styrelseskick som skapar mest respekt och nöjdhet.

Utveckling tar inte bara tid

I en successivt fram mejslad process har vi i Sverige nått dithän, att vi valt att ha ett demokratiskt styrelseskick. Bakom det ligger mängder av människors kamp för större delaktighet, för rättvisa och rättfärdighet. För kvinnor och mäns lika rättigheter. För jämställdhet och balans mellan könen. Otroligt modiga människor, som drivit frågorna med risk för och offrande av sina liv i många, många fall.

Demokratins byggstenar

Demokrati bygger på människors lika värde, på människors rätt att föra sin talan och där yttrandefriheten är fundamentet. Om förtryck, manipulation, oärlighet  och andra maktmedel tillåts ta överhanden över människors uppriktiga meningsutbyte och delande av åsikter, så ges däremot demokratin inte en chans att verka optimalt. Det är otroligt viktigt, att vi både får och vågar uttrycka oss i våra nära relationer, i arbetsrelationer och i samhällsdebatten. Det krävs både villighet och mod att hålla dialogen öppen och det är verkligen inte alla, som vare sig vågar, förstår vikten av eller kan. Rädsla för bestraffning på olika sätt smyger sig in och tar överhanden. Vadå bestraffning? Någon blir sur, förbannad, fryser ut en, talar illa om en eller? Tänk om något annat faktiskt händer. Tänk om friheten, glädjen, självkänslan ligger i mycket av dessa steg. 

Framgångsrik kommunikation

På mitt recept för Framgångsrik kommunikation har jag en kraftfull varning för att undvika att ta upp lite utmanande och svårare tankar, känslor och teman.

På sikt dör kärleken och känslan av delaktighet i relationen. Enligt mig så är detta – att våga stiga fram, att våga säga det man önskar, det man tycker – det absolut viktigaste, när det gäller att skapa bra relationer. Kärleksfulla relationer.

Att inte stiga fram

Återhållsamhet känns. Oärlighet känns. Manipulation känns.  Det betyder inte, att man alltid kan sätta ord på, vad som känns eller varför det känns så.  Istället är det mycket lätt att ifrågasätta sig själv, sina egna känslor och tankar. Man tar liksom till de förklaringsreferensramar man själv har, om än de är rent bort i tok.

Detta gäller ju inte bara våra nära privata relationer utan också våra arbetsrelationer och vårt förhållande till samhället. Allt utanförskap, bitterhet och cyniskhet, som en del kan bära på t ex kring politiker, där är det oftast inte svårt att i bakgrunden finna bristen på delaktighet, brist på kommunikationskanaler och modet att tala.

Skillnad mellan påhopp och kommunikation

Märk väl jag pratar om att berätta, vad man tänker, tycker och önskar. Skillnaden mellan hat, personangrepp och olika hot gentemot människor, det är inte yttrandefrihet. Det är inte ett seriöst delande av ens åsikter, önskningar och behov. Det är inte försvarbart. Men ”så här tänker jag, känner jag och önskar jag” det är något helt annat. Värt all respekt och faktiskt en ömtålig gåva.

Att inte av rädsla avstå från att sätta fokus på viktiga aspekter i vårt demokratiska system det är så viktigt.

Lars Vilks var en person, som just satte fokus på det villkorliga i yttrandefriheten. Som genom sina alster visade på illusionen, om hur öppet och tillåtande vår samhällsdebatt var och är, när det kom till kritan. Som satte fingret på rädslans makt i samhället, i politiken. Det fanns verkligen en bortre gräns för vad som tolereras. Den yttrandefriheten och berikningen av perspektiven var inte ok. En ovärderlig röst har tystnat på ett djupt tragiskt sätt. Det kommer att bli tomt utan hans röst som värnade öppenhet, yttrandefrihet och demokratin. Hans död känns och känns overklig.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.