Personlig utveckling fick vi många tankar om i helgen

Personlig utveckling… så många tankar och reflektioner                                                           Fyra dagar i Barcelona på Herbalife Extravaganza.  Härligt sommarväder. Verkligen gå, gå, gå, gå väder. Och något litet dopp, men just inte tid att ligga på stranden och sola.

Detta har varit intensivt. Man kanske tror att Herbalife Nutrition – det är väl, som vilka proteinshaker som helst. I och för sig är de nr 1 i världen, men….Nej de är inte som vilka proteinshaker som helst. Det är näring för in och utsida, som kan ge resultat och fantastiska resultat. Omtumlande resultat och med det extra värde som vi Herbalife distributörer lägger till. Och hur vi lägger till, vad vi är kapabla att lägga till av värde för produktanvändare, det är där Personlig utveckling kommer in och är så viktig. Ju mer vi distributörer växer i vår kapacitet att bidra till en produktanvändares resultat, desto större värde kan vi potentiellt tillföra.

Värde, det är det vi bygger vår verksamhet genom.                                                                                                             Att visa att produkterna finns på ett sätt som ger kontakt mellan mig, som förmedlar dem och den som önskar resultat. 

Att vara medskapare av en plan utifrån önskat resultat och genom stöttning i den personliga process som livsstilsförändringar kan innebära. Att ta tag i djupt rotade vanor, är det lätt? För en del går det som en dans. De är superläraktiga. Det lär sig, så här skall jag använda produkterna, så gör de så och så kommer resultaten. Men det är verkligen inte så för alla. Det är mycket mer av en berg och dalbanan.

Ändra vanor                                                                                                           Vanor är automatiserade beteende,  som är svåra både att upptäcka, vilket är en förutsättning för att kunna förändra dem och just sen kunna förändra dem. Till vad? Vad är eftersträvansvärt, så att vi får en förändring i oss själva och inte emot oss själva. För många handlar det om, att vi skall hålla oss i schack. Bita ihop och avstå. I längden svårt att hålla.

Under dessa dagar på Extravaganzan fick vi lyssna på så många distributörer, deras olika erfarenheter och perspektiv och bl a om Personlig utveckling. Jag älskade det. Det vinklades på så många olika sätt utifrån vem, som talade. Det ger så stor frihet att tänka själv. Men också mycket utmaning.

Personlig utveckling.                                                                                                                        Ja nog har jag funderat mycket kring detta. Både i min profession, genom mitt eget liv och genom det jag fått ta del av genom andras upplevelser och sätt att leva sina liv.

Det, som blivit min formulering  är – en ökad förmåga att orka bära sitt eget kaos och orka vara frustrerad, att klara att ta in andras olika perspektiv, ta in att människor tänker så olika, vill så olika och klarar så olika att låta sin hjärna förvirras och samtidigt förstå, att det är jag, som är smältdegeln.

Att kunna bli genuint frustrerad både av egna och andras situation/känslor/tankar och kunna härbärgera det utan att bums slå det ifrån sig, protestera, ta över samtalet och få tyst på förvirringen genom att säga sitt – fort och/eller försöka döva den. Det finns många sätt. Att stoppa i sig mat, godis, droger – cigaretter, alkohol, narkotika, spela etc.               Hur vill jag ta hand om allt inflöde i min hjärna? Mitt kreativa svar?

Toppnäring och en distributör = resultat                                                             Att hjälpa människor att lägga om livsstil innebär att på ett eller annat sätt hjälpa en människa genom så många utmaningar. Att symboliskt ta någon i handen och att vilja hjälpa till att välja det som är genuint bra. Att välja en aktiv och hälsosam livsstil.

Förändring                                                                                                               Att vara villig att lära av andras speglingar för att växa. De, som tittar på mig utifrån, vem jag är i deras ögon? Är våra bilder samstämmiga – min egen självuppfattning och deras bild? Människor runtikring mig kan inte se min insida, utan agerar gentemot mig helt gentemot den utsida de ser. Och dessutom utifrån sina glasögon. Jag kan däremot inte se, det de ser. Min enda chans att lära känna mig för att kunna växa, är andra människors speglingar tillsammans med mina egna inre.

Vad av andras bilder kan jag ta vara på och växa utifrån? Det får jag bara veta, om jag är villig att lyssna och lyssna aktivt. Villig också att stiga fram och dela mitt perspektiv i de samtalen.

Att låta sig påverkas men inte bara rakt av utan låta det gå igenom ens egen bearbetning, ens egen reflektion kring det som sägs. Ens egen mentala matsmältning och låta det få sin tid. Dock att skapa ett samtal är verkligen en konst. Det kräver mycket personlig utveckling.

En av de riktigt erfarna i Herbalifeverksamheten sa bl a något, som jag blev så lycklig av. Förutsättning för förändring, för riktig personlig utveckling – 

Att ge sig information, att studera det, reflektera och omsätta det inom områden, där man vill växa för att bli mer. Han kunde läsa om en bok av vikt 10-12 ggr och verkligen arbeta med den – författarens perspektiv contra sitt eget – innan kunde få ett grepp och kunna ta vara på det meningsfulla för hans utveckling.

Att hitta områden där man är svag, där man vill växa. Hur? Vem kan tjäna som förebild? Hur hanterar de situationer jag inte kan? Hur utmana mig inom mina svagare sidor etc. Att gå utanför sin comfortzone. Och sen….

Gåvan från andra människors                                                                                                    

De som tittar på mig utifrån, vem är jag i deras ögon? Är våra bilder samstämmiga? Människor runtikring mig kan inte se min insida, utan agerar på mig helt utifrån den utsida de ser. Och dessutom utifrån sina glasögon. Det är komplicerat och det är viktigt att det får lov att vara det.

Att låta personlig utveckling få bli en ökad förmåga att orka bära förvirring och frustration. Hjärnan kan verkligen bli förvirrad av alla intryck och lusten att stänga av, att begränsa sitt perspektiv ligger ständigt på lut.

Att istället våga utmana sig är en nyckel till växt. Vad av andras bilder kan jag ta vara på och växa utifrån? Det får jag bara veta om jag är villig att lyssna och lyssna aktivt. Att låta sig påverkas men inte bara rakt av utan låta det gå igenom ens egen bearbetning, ens egen reflektion kring det som sägs. Ens egen mentala matsmältning och låta det få ta tid.

I hela denna processen kommer livsstilsförändring in. Och det som är riktigt stort med Herbalife Nutrition för mig – det kommer tillsammans med en distributör som förvisso också letar sig fram i detta pussel, men som oftast är villig att ta en i handen och gå med i resan.  Vi växer tillsammans.

Det är en fantastisk verksamhet, som ser ut som om vi säljer kosttillskott och näringsprodukter. Så illusoriskt det kan vara.

Views All Time
Views All Time
21
Views Today
Views Today
2
Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras